BREEAM: Duurzaam bouwen | april

Duurzaamheid staat tijdens de bouw van Leidsche Rijn Centrum hoog in het vaandel. Om dit ook formeel vast te leggen is gekozen voor de BREEAM-methode. BREEAM is een certificeringsmethode om de duurzaamheid van nieuwbouw te bepalen.

Projectbeschrijving Leidsche Rijn Centrum

Leidsche Rijn Centrum wordt een nieuw centrumgebied voor de wijk Leidsche Rijn. Het wordt hiermee voor 100.000 inwoners gerealiseerd. In juni 2014 is de bouw gestart en voorjaar 2018 leveren a.s.r. vastgoed ontwikkeling en partner Vesteda 31.000 m2 detailhandel, een kleine 800 appartementen, 11.500 m2 kantoren, 10.000 m2 horeca en commerciële voorzieningen en 2.000 parkeerplaatsen op. Het gebied is opgedeeld in een aantal verschillende bouwblokken, die in onderstaand figuur zijn weergegeven.

Hoe verdienen we duurzaamheidssterren?

De haalbaarheid van de BREEAM-certificering voor Leidsche Rijn Centrum is in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld, met als gevolg een heldere visie op de bouw en duidelijke afspraken. Zo zijn er tijdens de bouw geen verrassingen. Voor elk bouwblok in Leidsche Rijn Centrum met winkels of kantoren willen we duurzaamheidscertificaten halen met minimaal twee sterren (‘Good’). Door alle betrokken partijen, van opdrachtgever tot architect en van aannemer tot adviseur, is vanaf het begin samen ingezet op duurzaamheid. De belangrijkste duurzaamheidsafspraken (of 'BREEAM-credits') staan hieronder voor je op een rijtje.

 • Maximale afvalscheiding (sloopafval & hergebruik materialen).
 • Luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning.
 • Verbeterde thermische isolatie van gebouwen.
 • Lekdetectiesysteem ten behoeve van waterbesparing.
 • Energiezuinige pompen en ventilatoren.
 • Energiezuinige verlichting.
 • Flexibele winkelindeling.
 • Gezonde bouwplaats.
 • Sociaalveilig winkelgebied.
 • Inzicht en aandacht voor het waterverbruik.
 • Vervoersinformatiepunten.
 • Gezonde en veilige winkelomgeving door de transport ondergronds te brengen.
 • Integraal in 3D-ontwerpen.
 • Gebruik van duurzame energiebronnen zoals een thermische bodemopslag.
 • Energiezuinige liften en roltrappen.
 • Oplaadpalen in de parkeergarage.
 • Maatregelen op het gebied van ecologie (gierzwaluwkasten, vleermuizenkasten, groene daken en groene binnenhoven).

Vroeg beginnen scheelt in de kosten

Doordat BREEAM al een vroeg stadium bij de bouw van Leidsche Rijn Centrum is betrokken, zijn alle keuzes op het gebied van duurzame maatregelen goed haalbaar. Door vroegtijdig na te denken over de te behalen credits, kan de bouw efficiënt en vlot doorlopen worden. Dit scheelt uiteraard in de kosten en de geïnvesteerde moeite.

Duurzaamheid tijdens de bouw

Ook tijdens de bouw is er volop aandacht voor duurzaamheid. Zo richten aannemers zich op efficiëntie, afvalvermindering en natuurlijk het scheiden hiervan. Daarnaast wordt voor een groot deel van de bouw gewerkt met prefab materialen, wat zorgt voor een schone bouwmethodiek.

Een collectief warmte- en koudenet

Een belangrijk aspect in een duurzame wijk is een collectief warmte- en koudenet. Voor de woningen, winkels en kantoren komt er dan ook een collectieve, energiezuinige installatie voor de opwekking van warmte en koude. De installatie bestaat uit een collectieve installatie met elektrische bodemwarmtepompen, die de basislast voor de ruimteverwarming voorzien. Pieklasten worden gevoed vanuit de bestaande stadswarmte van Eneco in Leidsche Rijn Centrum. De stadswarmte is restwarmte uit een gasturbine. De warmtepompen worden gevoed met bodemenergie uit een open bronsysteem voor warmte en koude. In Leidsche Rijn Centrum zal geen gebruik gemaakt worden van fossiele brandstoffen.

Energiezuinige winkels en kantoren

Naast het energiezuinige warmte- en koudenet, worden er in de winkels en kantoren nog meer energiezuinige maatregelen genomen. Zo komt er balansventilatie met warmteterugwinning en energiezuinige verlichting van gemiddeld 20W/m2. Daarnaast worden kantoren eventueel nog voorzien van zonnepanelen. In de winkels wordt door deze maatregelen een besparing gerealiseerd van ongeveer 34% ten opzichte van een traditioneel binnenstedelijk winkelcentrum. Voor de kantoren geldt dat het totale energieverbruik op gemiddeld circa 175 kWh komt. Dit betekent een besparing van zo’n 35% ten opzichte van een gemiddeld kantoor. Door waterbesparende maatregelen wordt er daarnaast circa 30% water bespaard ten opzichte van een gemiddeld kantoorgebouw in Nederland. Maar er is meer! Er komen 'groene' daken op de gebouwen. Om het gebruik van water te voorkomen is de vegetatie volledig afhankelijk van plaatselijke neerslag. Er komen daarnaast collectieve binnentuinen. Ook deze beplanting zal volledig afhankelijk zijn van plaatselijke neerslag.

Een kijkje op locatie

Op verschillende momenten tijdens de bouw van Leidsche Rijn Centrum zal er gelegenheid zijn voor toekomstige gebouwgebruikers om op locatie rond te kijken. Hierbij zal vanuit LRC B.V. een toelichting worden gegeven hoe de bouw vordert en welke duurzaamheidsmaatregelen er getroffen zijn.

Volgende keer nóg duurzamer

Bij een volgend project van LRC B.V. en a.s.r. kan een nog hogere duurzaamheidsambitie worden gerealiseerd, door meer huurdersafhankelijke credits te integreren in de certificering. Dit zijn credits waarbij een inspanning van de huurder nodig is. Deze credits zijn in dit project vaak niet toegepast vanwege het hoge afbreukrisico. Bij BREEAM is het vaak alles of niets. De medewerking van 100% van de huurders is een belangrijke succesfactor bij de certificering met hogere scores.

Updates

- Eerste certificering binnen, voor bouwblok D-1

Wil je meer weten over BREEAM? Neem dan een kijkje op www.breeam.nl.