Privacy

Welkom op deze pagina van de Stichting Loyaliteitsprogramma LRC, verder LLRC, waarin wordt uitgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt.  Het LLRC is actief binnen het Leidse Rijn Winkelcentrum.

Hierbij zal worden ingegaan op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. LRW is een uiterst modern winkelcentrum waarbij ondernemers onder andere via een App met u communiceren, u punten spaart voor het loyaliteitsprogramma en parkeertegoed bij het op kenteken parkeren op een eenvoudige wijze met u wordt verrekend. De ondernemers in LLRC verwerken wellicht zelf ook gegevens van klanten, zie hiervoor de websites en privacybeleid van de winkeliers zelf.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke, de organisatie die u mag aanspreken op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is LLRC, ADRES, Privacy@leidscherijncentrum.nl. LLRC heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, deze is bereikbaar via ADRES en Privacy@leidscherijncentrum.nl.

LLRC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, dit gebeurt via de App:

  • Het persoonsgebonden loyaliteitssysteem waarmee u punten spaart en punten inlevert bij ondernemers in het LLRC: hiervoor wordt vastgelegd naam en adresgegevens gespaarde punten en ingeleverde punten.
  • het parkeersysteem het systeem waarmee uw parkeer tegoed wordt opgewaardeerd of afgewaardeerd; hiervoor wordt vastgelegd het kenteken en datum en tijdstip van het moment van in- en uitrijden, naam en adresgegevens bankrekening nummer voor betaling achteraf.;
  • Het verlenen van toegang tot aangeboden Wifi; toestelidentificatie/ telefoonnummer
  • Al deze verwerkingen van persoonsgegevens vinden plaats op basis van een overeenkomst, actievoorwaarden, deelname voorwaarden.
  • Bezoekerstellingen: op basis van het aantal signalen van mobiele telefoons wordt het aantal bezoekers vastgesteld, niet wie maar alleen het aantal.
  • Deze verwerking vindt plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van LLRC. Maar de gegevens worden zo snel mogelijk anoniem gemaakt zodat alleen aantallen overblijven

Informatie

LLRC wil haar shoppers en bezoekers informeren over acties, kortingen, nieuws, speciale koopavonden of verkoopactiviteiten die rekening houden met uw voorkeuren op basis van uw bezoek aan LLRC. Indien u dit niet wenst dan kunt u hiertegen bezwaar maken door een e-mail te sturen naar Privacy@leidscherijncentrum.nl.

Email

Indien u toestemming heeft gegeven zal LLRC u apart per e-mail informeren over acties, kortingen, nieuws en speciale koopavonden of verkoopactiviteiten. Soms moet u zich van te voren inschrijven en vol is vol. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink in iedere e-mail of nieuwsbrief. Het promoten van de activiteiten valt onder het gerechtvaardigd belang van LRC.

Bezoekerstellingen

Het is voor LLRC van belang om te weten hoeveel unieke bezoekers aanwezig zijn. LLRC voert van tijd tot tijd bezoekerstellingen uit waarbij dit systeem het MAC adres van de mobiele telefoon uitleest, maar dit meteen tegen verdere raadpleging beveiligd. Indien u niet wenst deel te nemen aan Passantentellingen dan kunt u zich afmelden via Privacy@leidscherijncentrum.nl

WiFi

Wanneer u de App heeft geïnstalleerd dan kunt u zich inschrijven om gebruik te maken van Wifi. Hiervoor gelden voorwaarden.

Derden

Bij het inwisselen van gespaarde punten of bij het gebruik maken van het parkeer systeem kunnen gegevens aan de winkeliers bekend worden gemaakt of aan de organisatie die achteraf verschuldigde parkeergelden zal innen. 

Social media

LLRC gaat graag in dialoog met shoppers, gebruikers van apps en bezoekers van de website. LLRC volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, Twitter en blogs. Via web en social media geeft LLRC nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat LLRC (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de Klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt . Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. LLRC is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

LLRC app

LLRC biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van een app. LLRC kan voor en goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens of locatiegegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.

Cookies

LLRC maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. LLRC plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reedsgeplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. LLRC kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van LLRC kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. LLRC gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk word verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. LLRC staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de website van LLRC kunt u links naar andere websites aantreffen. LLRC draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Camerabeelden

LLRC gebruikt in bepaalde aangegeven delen van de parkeergarage cameratoezicht. De opgenomen camerabeelden worden slechts kort bewaard. De inzet van camerabewakingssystemen vergroot de veiligheid van de shoppers, winkeliers en bezoekers. Bij een eventueel incident kan LLRC de camerabeelden binnen de wettelijke kaders beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit.

Hoe lang bewaart LLRC uw gegevens?

LLRC bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die LLRC verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij LLRC laten blokkeren tegen de ontvangst van informatie stuurt u dan een verzoek naar Privacy@leidscherijncentrum.nl

Wijzigingen

LLRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien LLRC een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website en nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop LLRC persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens: Privacy@leidscherijncentrum.nl. Tevens kunt u ook klagen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl